Serveringstilbud på plass fra 4. august

Fra og med tirsdag 4. august vil det igjen bli serving utenfor Tyrigrava på tirsdager og onsdager.

Som tidligere er det Stunt Squad som sørger for mat og drikke til motorfolket. Grunnet smittevernhensyn vil det bli noen endringer i serveringstilbudet

Alle besøkende oppfordres til å holde avstand og følge gjeldene smittevernregler.

Tyrigrava gjenoppstår i nygammel fargedrakt

Tyrigrava har gjennoppstått i nygammel fargedrakt. Nå gjenstår bare detaljene før man er i mål med den utvendige oppussingen.

For kort tid siden kunne forbipasserende endelig få se resultatet av arbeidet som har foregått bak de hvite presenningene som i flere måneder har pakket inn Tyrigrava. Nå er nemlig fasaden tilbakeført til opprinnelig utseende og de skjemmende stålplatene borte. Bare mindre detaljer gjenstår før man etter sommeren setter punktum for det utvendige oppussingsarbeidet.

-Vi har registret mange positive reaksjoner på arbeidet som er gjort så langt, sier styreleder i Tyrigrava AS, Børre Skiaker. -Tyrigrava betyr mye for mange, og det er tydelig at den utvendige forvandlingen har satt følelser i sving.

Fargevalg ikke tilfeldig

Undersøkelser på fasaden utført av sivilarkitekt Ulf Teigen, som ble anbefalt som rådgiver av Akershus bygningsvernsenter, viser klare grønne og røde malingsfarger i de innerste sjiktene mot yttervegg i støpt overflate, og dette viser at dagens bygning, som sto ferdig i 1933, opprinnelig var malt i sterke farger.

– Etter fjerning av stålplatekledningen viste det seg at den pussede overflaten hadde en lys oker/lett sandfarge, og fotografier viser at bygningen, i hvert fall tilbake til 50-årene, har hatt en lys farge både på slette flater og på trekninger og vindusbånd, sier Skiaker.

Skrapeprøver på plassen viser at fasader senere har hatt lyse farger både med lett rødt og også lett grønt tilslag. Sort-hvitt fotografier fra 1950 – 60 viser at pussede flater da hadde en litt mørkere farge enn den hvite fargen på trekninger, vinduskarmer og sprosser.

– I lys av dette ønsker KNA en bygning med lyse farger slik nålevende generasjoner minnes Tyrigrava, forteller Skiaker.

Tilbake til fortiden: Nye vinduer og nypusset fasade omkranser hovedinngangen. Her gjenstår kun ny inngangsdør før man kan si seg ferdig.

Plassmalt Tyrigrava-skilt gjenskapes

Ved fjerning av stålplatekledningen fant man også rester av det store plassmalte Tyrigrava-skiltet som trolig ble malt på fasaden en gang på 50- eller 60- tallet.

En nøyaktig kopi av dette skal etter planen males på den nypussede fasaden, slik at bygget i enda større grad fremstår slik det gjorde da stedet mot slutten av 50-tallet ble et viktig samlingspunkt for bil- og motorsykkelmiljøet.  

Her vil det igjen bli uteservering nå prosjektet står ferdig. I mellomtiden jobber KNA for å få på plass et midlertidig serveringstilbud for det som gjenstår av årets bil- og motorsykkelsesong.

Ser frem til ny storhetstid

–KNA og NVK skal fortsette å drive Tyrigrava i god tradisjon, og det skal fortsatt være «et treffsted for motorfolket». Det var et sentralt punkt i det mandatet vi ga til arkitektkontoret når vi ba om hjelp for å skape «nye» Tyrigrava, sier Skiaker.

–Vi har hatt mange gode møter og idérunder, og er glad over at første fase av oppussingen nå er ferdig. Vi ser virkelig frem til å komme i gang med å pusse opp de innvendige delene av eiendommen til våren neste år, fortsetter Skiaker.

Inntil da er lokalene utleid til lokale kunstnere som bruker lokalene frem til deres leiekontrakt går ut våren 2021.

Utvendig oppussing av Tyrigrava i gang

Slik så Tyrigrava ut i begynnelsen av mai. Foto: Teknisk Ukeblad/Joachim Seehusen

I slutten av mars begynte forberedelsene til den utvendige oppussingen av Tyrigrava. Bygget skal nemlig gjennomstå i fordums prakt. Etter planen skal fasaderenoveringen være ferdig i løpet av juli i år.

-Dette har vi gledet oss til lenge, sier styreleder i Tryigrava AS, Børre Skiaker.

Til tross for mange år med forfall viser seg det heldigvis at byggets hovedkonstruksjon er i god stand, hvilket vil lette rehabiliteringsjobben.

Slik blir Tyrigrava seende ut i løpet av 2021. Første del av de utvendige arbeidene er nå i gang. Skisse: Metropolis Arkitektur.

Selv om byggearbeidene pågår er motorfolket like velkomne som alltid. Men foreløpig ser det mørkt ut for matserveringen grunnet virussituasjonen.

-Vi satser på at det vil bli servering som vanlig på tirsdager og onsdager, sier Robert Pedersen i Stuntsquad, som har ansvaret for bevertningen på Tyrigrava. Likevel er det høyst usikkert om og når dette vil være mulig.

Man håper i det lengste at den planlagte matserveringen kommer i gang på Tyrigrava tirsdager og onsdager, men foreløpig er dette høyst usikkert.

Tyrigrava tildeles én million kroner

Styremedlem i Kulturminnefondet Kjetil Reinskou overrekker tildelingsbrev til Generalsekretær i KNA og styreleder i Tyrigrava AS, Børre Skiaker.

Det ble i dag offentliggjort Tyrigrava AS tildeles hele én million kroner fra Kulturminnefondet. Den offisielle overrekkelsen av midlene ble gjort utenfor den ærverdige veikroen i formiddag. 

– Dette er virkelig en gledens dag for alle som bryr seg om Tyrigrava og for KNA og NVK som eiere av Tyrigrava AS. Midlene vi er tildelt kommer godt med når vi skal sette i gang med oppussingen. I tillegg betyr annerkjennelsen og støtten fra Kulturminnefondet svært mye for både bil- og motorsykkelfolket, sier en strålende fornøyd styreleder i Tyrigrava AS og generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

Også styremedlem i Kulturminnefondet, Kjetil Reinskou, delte Skiakers entusiasme da han overrakte tildelingsbrevet. – Det er et privilegie å kunne være med å støtte et slikt prosjekt. Tyrigrava vil i fremtiden komme til å bli en attraksjon, det er det ingen tvil om. 

Tilstede under tildelingen (fra venstre) Direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen, Fylkesdirektør for kultur og kulturminnevern i Akerhus Fylkeskommune Christian Hintze Holm, Formann i Norsk Veteranvognklubb Ola Kleiven, Styremedlem i Kulturminnefondet Kjetil Reinskou, President i KNA Finn Eirik Eilertsen, Generalsekretær i KNA og styreleder i Tyrigrava AS Børre Skiaker.

«Tyrigrava er et viktig kulturminne som vitner om bilismens tidlige historie i Norge og ligger i Oppegård kommune. Bygningen fremstår i dag som sliten, med flere spor etter tidens tann. Kulturminnefondets styre har fattet vedtak om tilsagn på kroner 1.000.000 til tilbakeføring av fasaden, slik at bygningen kan få igjen sitt opprinnelige uttrykk.

Fra slutten av 1800-tallet var Tyrigrava skysstasjon. Tidlig på 1900-tallet brant stedet ned. Dagens bygning i funkisstil ble reist i 1932. Eiendommen hadde den første bensinpumpen langs Riksvei 1 og Norges første døgnåpne kafé.

Nå har Tyrigrava AS ønske om å tilbakeføre fasaden slik at Tyrigrava kan gjenreises som et funksjonalistisk landemerke.

– Det er prisverdig at Tyrigrava AS ønsker å tilbakeføre fasaden til sin kjente funkisstil og fortsette å holde kulturminnet tilgjengelig for allmennheten gjennom å videreføre og utvikle bruken. Tyrigrava er et godt eksempel på vern gjennom bruk, sier styreleder i Kulturminnefondet Tine Sundtoft.  

Byggetillatelse 

Nylig fikk også Tyrigrava AS byggetillatelse for utvendig restaurering og planene er klare.

– Bygget vil bli tilbakeført til sin opprinnelige funkisstil, på samme måte som Ingierstrand Bad og Ekebergrestauranten ble restaurert med stor suksess. Det handler om å ivareta kulturhistorie, samtidig som stedet skal fylles med liv og aktivitet, Børre Skiaker.

Arbeidet med den utvendige oppussingen starter til våren, deretter vil arbeidet med den innvendige oppussingen starte. Se mer om dette og tegninger av hvordan bygget vil se ut i fremtiden, i artikkel på tyrigrava.no her.

Historisk

Det er stor aktivitet på Tyrigrava fra vår til høst med MC-treff på onsdager og biltreff på tirsdager. I tillegg til en rekke andre arrangement. I helgen som var ble det blant annet avduket et nytt historisk skilt på stedet, i forbindelse med historien knyttet til Tyrigrava og Gamle Mossevei.

Til stede på markeringen var Jan-Odd Jakobsen som er initiativtakeren til skiltprosjektet, fra arrangementskomiteen, Egil Wenger fra Oppegård Historielag, Thomas Sjøvold (Høyre) som er ordfører i Oppegård kommune, styreleder i Tyrigrava AS og generalsekretær i KNA Børre Skiaker og Christian Hintze Holm Fylkesdirektør for kultur og kulturminnevern i Akershus Fylkeskommune.

– Vi setter stor pris på alle som engasjerer seg i Tyrigrava og gleder oss til å kunne gi stedet et løft, slik at vi alle kan fortsette å benytte oss av plassen i mange å fremover i hyggelige omgivelser, sier Skiaker.

Store planer for Tyrigrava – KNA gjør Tyrigrava til en perle for bil- og MC-interesserte

Tyrigrava ved Gjersjøen i Oppegård kommune, som i dag er det mest sentrale treffstedet for MC-interesserte på Østlandet gjennom sine onsdagstreff, og biltreff på tirsdager, står klar for tidenes ansiktsløftning.

Av: Bjørn Richard Johansen 
FOTO: Ola Kleiven


KNA og NVK kjøpte Tyrigrava våren 2017 fra Oppegård kommune. Siden har det blitt jobbet med planene for å finne ut en god måte å utvikle eiendommen på. KNA, som i dag har 31.000 medlemmer og NVK med 1.300 medlemmer, engasjerte Metropolis arkitektur & design AS i Oslo for å hjelpe til med å tenke kreativt om hvordan de burde oppgradere eiendommen.

Flere av tegningene kan du se nederst i denne artikkelen!

Store planer for Tyrigrava:
Lørdag 12. oktober ble det avduket et skilt som beskriver historien til Gamle Mossevei forbi Tyrigrava. Til stede på den høytidelige markeringen var Jan-Odd Jakobsen som er initiativtakeren til skiltprosjektet, fra arrangementskomiteen, Egil Wenger fra Oppegård Historielag, Thomas Sjøvold (Høyre) som er ordfører i Oppegård kommune, styreleder i Tyrigrava AS og generalsekretær i KNA Børre Skiaker og Christian Hintze Holm Fylkesdirektør for kultur og kulturminnevern i Akershus Fylkeskommune (se bilde over FOTO: KNA).

– Dagen i dag markerer den nye storhetstiden for Tyrigrava, sa Børre Skiaker i forbindelse med avdukingen og markeringen på Tyrigrava.

Kortesje med veteranbiler i forbindelse med avdukingen av skiltet. FOTO: KNA

FOTO: KNA

FOTO: KNA

Solide eiere med kjærlighet for motor og kjøreglede:
– KNA har siden opprettelsen i 1907 kjempet uavbrutt for bilens plass i samfunnet. I dag tilbyr KNA medlemsfordeler, organiserer bilsport, snakker bilistenes sak og jobber for bedre rammebetingelser for bilister, men bygger også attraktivt klubbliv lokalt, forteller Børre Skiaker som er styreleder i Tyrigrava AS og generalsekretær i KNA.

Norsk Veteranvogn Klubb ble startet på en «ekspedisjon» til Gjøvik i 1952, da en Rover 1907 ble reddet fra en ellers uviss skjebne. Bilen er heldigvis fortsatt i klubbens eie, og deltar på de viktigste løpene som arrangeres. Siden den gang har klubben fått ca. 1.300 medlemmer og er landets ledende klubb for kjøretøyer av motorhistorisk interesse. Klubbens formål er å oppspore, restaurere og ta vare på slike kjøretøyer. Bevaring er like aktuelt om bilen er fra 1905 eller fra 1960 – om det er en Ford eller en Cord. Tirsdagene er viet fokus på veteranbiler på Tyrigrava.

FOTO: KNA

Unik beliggenhet og historie:
Tyrigrava Pub og Kro, Kafe og Restaurant er et serveringssted ved Gjersjøen som også er kjent for sine israce arrangert av KNA. Stedet ligger ca. 16 km sør for Oslo ved Gamle Mossevei. Tyrigrava har navnet etter tjærebrenning, noe stedet var kjent for på 1700-tallet. Stedet slik vi kjenner det i dag ble først etablert i 1860-årene som herberge og hvilestue for varetransport til og fra Oslo. Bygningene brant ned i 1932, men ble raskt bygget opp igjen og ble gjenåpnet året etter, da i tre etasjer med takrestaurant på toppen. Tyrigrava var i sin storhetstid Norges første døgnåpne kafé.

Etter andre verdenskrig ble stedet et populært sted for syklende og bilende gjester fra Oslo. Om sommeren var det bading i Gjersjøen, om vinteren skirenn, travløp, skytterstevner, men også israce Etter hvert fikk stedet en Esso-bensinstasjon. Tyrigrava har siden 1950-tallet vært et samlingspunkt for bil- og MC-miljøer.

FOTO: Anita Gjøs

Ny storhetstid, flott bar og restaurant:
– KNA og NVK, som eier henholdsvis 66% og 34% i eiendommen, skal fortsette å drive Tyrigrava i god tradisjon, og det skal fortsatt være «et treffsted for motorfolket». Det var et sentralt punkt i det mandatet vi ga til arkitektkontoret når vi ba om hjelp for å skape «nye» Tyrigrava. Vi har hatt mange gode møter og ide-runder og er nå stolt over å kunne presentere planene. Vi ser virkelig frem til å komme i gang med å pusse opp eiendommen til våren, sier Børre Skiaker.

– Tyrigrava var den første bensinpumpen du møtte langs riksvei 1 når du kjørte ut fra Oslo i gamle dager. Nå er bensinpumpen borte, men i nye Tyrigrava skal vi bringe tilbake historien gjennom design, «look and feel» følelsen vi skaper, sier den engasjerte generalsekretæren i KNA.

– Plassen utenfor hovedbygget kommer også til å bli modernisert. Vi planlegger gode serveringsmuligheter utendørs der vi også ønsker å bygge en utendørsscene. Hovedhuset skal bli et trivelig samlingslokale med peisestue i første etasje. I andre etasje planlegger KNA å ha tilhold for sin administrasjon. I tredje etasje har vi tenkt å ha store og små møterom hvor alle aktører med interesse for motor, bil, motorsykkel med mer kan få dyrket sin interesse i moderne møteromslokaler, forteller en engasjert Skiaker. På taket blir det videre uteservering, bar og restaurant.

– Bygget vil bli tilbakeført til sin opprinnelige funkisstil, på samme måte som Ingierstrand Bad og Ekebergrestauranten ble restaurert med stor suksess. Det handler om å ivareta kulturhistorie, samtidig som stedet skal fylles med liv og aktivitet, sier Børre Skiaker.

Bildetekst: Børre Skiaker med sin 1992-modell Mercedes SL 500. (Foto: Bjørn Richard Johansen)

Gradvis overgang og treffsted som i dag:
KNA og NVK overtok eiendommen Tyrigrava i Oppegård kommune 2. mai 2017. I dag holder et kunstnerfellesskap til på Tyrigrava, som frem til 2017 var eid av Oppegård kommune. Til våren starter den utvendige oppussing av byggene på eiendommen. Deretter vil det innvendige arbeidet starte. I 2021 flytter KNA og NVK inn med henholdsvis hovedkontor og klubblokale. Et ønske er å gjøre det lettere for motorklubber å leie eiendommen.

– Men hele tiden mens vi pusser opp vil det være mulig og ønskelig fra vår side at eiendommen benyttes som i dag til MC- og veteranbiltreff, forteller Skiaker. Han har selv en vinrød og flott Mercedes SL 500, 1992-modell som bare er kjørt 203.000 km, som han kjører når han får mulighet.

–  KNA og NVK har åpnet opp for muligheten til å leie Tyrigrava til ulike arrangement, men dette vil bli profesjonalisert ytterligere etter innflytting. Vi ønsker å tilrettelegge for bedrifter som ønsker en møteplass med en særegen atmosfære. Det kan være et bra sted for bil- og motorsykkelimportører å ha produktlanseringer eller for bedrifter å ha seminarer fremover, mener KNA-sjefen.


– I hele sin historie har KNA arbeidet for best mulig vilkår for bilistene – og ekte bilglede har vært blant KNAs fremste mål. At vi nå også er med å skape liv og aktivitet i en eiendom som for det meste har vært kjent for å være treffsted for motorsyklister og bil-miljøet i de senere år er derfor vårt hjerte nær. Samtidig skal vi også gjøre stedet til et populært sted for bilister og bilinteresserte, forteller Skiaker. – Blant annet ser vi store muligheter for å gjøre dette til et treffsted for entusiast- og veteranbilklubber som er viktige klubbmedlemmer for KNA.

Ta kontakt for leie:
– Både MC-klubber og bil-klubber, samt andre med MC og bilinteresse med behov for møteplasser bør ta kontakt med oss om de har ideer eller tanker for god utnyttelse av eiendommen fremover. Så tipper jeg Tyrigrava også vil bli et populært fest- og samlingslokale for bryllup og andre arrangementer om du har stor kjærlighet til alt som har med motor, også, avslutter Skiaker og smiler.

Ta kontakt med oss via www.tyrigrava.no

Se tegningene av nye Tyrigrava:
(Tegninger: Metropolis arkitektur & design AS.)

Fasade.

Fasade. Legg merke til uteservering i andre og tredje etasje.

Bygget og parkeringsplassen sett fra oven.

Inspirasjon til takterrassen.

Første etasje.

Andre etasje.
Tredje etasje.

Statens vegvesen og NMCU trafikksikkerhetsdag

Statens vegvesen og NMCU Oslo og Akershus, i samarbeid med flere, arrangerte i går årets trafikksikkerhetsdag med fokus på MC og moped/scooter på Tyrigrava. Mange var tilstede. De fikk oppdatering på sikkerhet i tillegg til strålende grillmat fra Royal Junk og konsert.