Om Tyrigrava

Spørsmål og svar om Tyrigrava

Hva er Tyrigrava?
Et samlingssted for bil-, MC- og motorinteresserte.

Hvor ligger Tyrigrava?
Gamle Mossevei 55, syd for Oslo.

Hvem eier Tyrigrava?
Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) og Norsk Veteranvogn Klubb (NVK).

Hvem sitter i Tyrigrava Styret?
Representanter fra KNA og NVK.

Er lokaler på Tyrigrava ledige?
Lokalene vil bli disponible for KNA, NVK og andre klubber og leietakere fra 2021.

Hvem disponerer de ulike lokalene i dag?
KNA og NVK.

Hva er planen for Tyrigrava?
Planen er å utvikle Tyrigrava til et attraktivt møtested for bil og MC-interesserte. Samt tilby møtefasiliteter for klubben, næringsliv og private, og lokaler for KNA og NVK.

Blir det renovering av stedet og hva er planene for dette?
Ja, det vil bli utredet. Planen  og skisser blir kunngjort etter hvert som arbeidet går fremover.

Er det matservering på stedet?
Ja, det er utendørs matservering på tirsdager, onsdager og torsdager på sommeren.

Hvem kan holde arrangementer på Tyrigrava?
I utgangspunktet alle som arrangerer eventer og treff etc.

Hvem henvender man seg til i forbindelse med arrangement?
KNA-administrasjonen: post@kna.no 

Hva koster det å leie Tyrigrava i forbindelse med arrangement?
Se siden: Leie Tyrigrava?

Hva er hensikten med å ha arrangementer på Tyrigrava?
Stedet har lang historie knyttet til bil og MC – mange bil -og MC interesserte vil kunne finne stedet interessant i seg selv. I tillegg finnes det fasiliteter som stor parkeringsplass, serveringsmuligheter og sanitæranlegg.

Har Tyrigrava en eller flere Facebookside/r?
Tyrigrava har følgende selvstendige Facebooksider:
1 Tyrigrava
2 Tyrigrava bevar stedet
3 Tyrigrava Kunstnerfellesskap
4 Tyrigrava Royal Junk