KNA deltar i trafikksikkerhetsinitiativ for Gamle Mossevei

Felles mobilisering for trafikksikkerhet på Gamle Mossevei samlet utenfor Tyrigrava: Styreleder i Tyrigrava AS og generalsekretær i KNA, Børre Skiaker (t.v.), Ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan og seksjonsleder nærpoliti Follo, Marius Gunnerud.

Onsdag kveld samlet representanter for KNA, Follo Kommune, Politiet og det lokale tråsykkelmiljøet seg utenfor Tyrigrava i anledning den Europeiske Trafikksikkerhetsuken. Formålet var å sette fokus på trafikksikkerhet langs Gamle Mossevei.

Den vernede og ærverdige veien langs Gjersjøen er yndet av både av både syklister, bilister og MC-førere. Ikke minst på grunn av Tyrigrava, bil- og motorfolkets tilholdssted, som ligger langs veien og som er en samlingsplass for et stort antall biler og motorsykler hver uke.

I tillegg er veien fremdeles en pendlervei for ordinære bilister, en tilførselsvei for bolig og næring og en omkjørings og avlastingsvei for dagens hovedveier.

Uønskede hendelser

Ifølge Politiet og Follo kommune oppleves det nå å være utfordringer knyttet til trafikksikkerheten på Gamle Mossevei, i hovedsak fordi veien brukes flittig av ulike trafikantgrupper som ikke alltid samhandler like godt. Dette har tidvis ført til uønskede hendelser.

-Selv om det er en kort veistubb, påfører den oss stor arbeidsmengde, sa Marius Gunnerud, Follopolitiets utsendte.

Møtet denne uken hadde som formål å skape dialog mellom gruppene og diskutere noen mulige tiltak som kan gjøre sitt til at veien oppleves som tryggere for alle som bruker den, enten til å komme seg frem, trene, koble av eller hygge seg.

-Vi har ingen løsninger nå, fremholdt Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo. Likevel manglet det ikke på forslag fra verken syklistene, Politiet eller kommunens øvrige representanter. Stikkord var lavere fart og sykkelfelt.

Positiv til initiativet

-Som hovedeier av Tyrigrava er KNA svært opptatt av at Gamle Mossevei skal gi alle trafikantgrupper en god og trygg opplevelse.  Derfor er vi takknemlig for å bli invitert med på møtet. Det sa styreleder i Tyrigrava AS og generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

Styrelederen håper imidlertid at et videre arbeid med trafikksikkerhet på Gamle Mossevei gjøres i tett samarbeid med fagfolk slik at de tiltakene som eventuelt iverksettes får tilsiktet effekt uten å være til unødig hinder for de som ferdes langs veien.

-Det er liten tvil om at det kreves en faglig tilnærming, poengterer Skiaker. -Utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, trafikal samhandling og fremkommelighet, er ulike fenomener som krever ulike tiltak.

Derfor mener han det er viktig at det gjøres et grundig faglig forarbeid slik at man avdekker hva som faktisk skjer, finner årsaken til uønskede hendelser, og at det skilles mellom dårlig samhandling og ulykker. Før man så vurderer tiltak.

Enn så lenge ber KNA-sjefen alle som ferdes på Gamle Mossevei om å ta hensyn til hverandre og dele veien så godt det lar seg gjøre.