Tyrigrava tildelt høythengende nasjonal pris fra Kulturminnefondet

En minneverdig ettermiddag langs Gamle Mossevei. Fra venstre: Kjetil Reinskou (styremedlem Kulturminnefondet), Thomas Falkenberg (styremedlem Tyrigrava AS, leder NVK) og Børre Skiaker (styreleder Tyrigrava AS, generalsekretær KNA).

Onsdag 15. september ble Tyrigrava tildelt Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. Utmerkelsen tildeles kun utvalgte prosjekter som utmerker seg med god gjennomføring og hvor eieren tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet.  Så langt i år er det kun ett annet prosjekt som er blitt hedret på samme måte.

-Denne plaketten henger høyt. Slik åpnet Kjetil Reinskou, styremedlem i Kulturminnefondet, sin tale.

I sin sin vurdering har Kulturminnefondet lagt vekt på at veikroen Tyrigrava er et karakteristisk landemerke langs Gamle Mossevei, og et viktig kulturminne som forteller om bilismens tid da personbilen for alvor inntok norske veier.

-Det at Tyrigrava et er samlingspunkt for både MC- og bilinteresserte gjør Tyrigrava til et ekstra verdifullt kulturminne, la Reinskou til. -Det er et imponerende stykke arbeid som er satt i gang, og vi gleder oss til å komme tilbake når prosjektet har fått ytterligere fart.

Skal få hedersplass på Tyrigrava: Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid.

I oktober 2019 fikk Tyrigrava AS tildelt hele én million kroner fra Kulturminnefondet. Tilskuddet var øremerket tilbakeføring av fasaden til det opprinnelige uttrykket.

Stolt på Tyrigravas vegne: Bjørn Fossen – motorsyklist og regelmessig besøkende på sommersesongens treffdager.

Da som nå var styreleder i Tyrigrava AS og generalsekretær i KNA, Børre Skiaker, svært takknemlig for oppmerksomheten fra Kulturminnefondet:

-Tusen takk. Det er rørende at en statlig institusjon som Kulturminnefondet har valgt nettopp motorfolkets møtested og ønsker å bidra på denne måten. Vi er alle veldig stolte. Dette er en ære og en honnør.

Det sa Skiaker i sin takketale hvor han også takket på vegne av de mange tusen menneskene som hver sommer besøker Tyrigrava på de faste ukentlige treffdagene.

– Som eiere vil vi gjøre alt vi kan for å holde stedet i hevd for motorfolket, og legge til enda mer aktivitet i fremtiden, la han til.

Etter planen vil både NVK og KNA flytte inn i Tyrigrava denne høsten. Dermed er det duket for enda mer aktivitet på «Grava» i 2022.

Kulturminnefondet tildeler Tyrigrava for «Den store innsatsen som er lagt ned for å tilbakeføre fasaden til sin opprinnelige funkisstil». Videre heter det at: «Arbeidet er utført på en prisverdig måte. At Tyrigrava bevare og holdes åpen for allmenheten gjennom sosiale sammenkomster, skaper verdi i fremtiden. Tyrigrava er et godt eksempel på vern gjennom bruk.»

Topp stemning på verandaen etter plakettutdelingen. Fra venstre: Simen Bjørge (direktør Kulturminnefondet), Caroline Lund (Metropolis), Thilde Rosén-Lystrup (Metropolis), Jan Levorsen (LOF arkitekter), Kjetil Reinskou (styremedlem Kulturminnefondet). Foran: Børre Skiaker (styreleder Tyrigrava AS, generalsekretær KNA) og Thomas Falkenberg (styremedlem Tyrigrava AS, leder NVK)

Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid tildeles kun et fåtall prosjekter per år. Kulturminnefondets styre avgjør hvilke prosjekter som skal motta plaketten ut fra følgende kriterier:   

 • Tiltaket på kulturminnet er gjennomført i overenstemmelse med Kulturminnefondets vilkår gitt ved tildeling av midler.   

 • Prosjektet har et formidlingspotensiale med overføringsverdi for andre   

 • Kulturminnet er allment tilgjengelig og har samfunnsmessig verdi   

 • Prosjektet bidrar til bærekraftig bevaring gjennom aktiv bruk, gjenbruk eller er et eksempel på sirkulær-økonomi  

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand.

Lønn for strevet: Tyrigravas styreleder viser stolt frem begrunnelsen for tildelingen av Kulturminnefondets plakett.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *