Leie Tyrigrava?

Per i dag er det begrensede muligheter for å leie Tyrigrava fordi KNA – Kongelig Norsk Automobilklub og NVK – Norsk Veteranvogn Klubb ikke har flyttet inn eller tilrettelagt for utleie.

Det er likevel mulig å avtale direkte med Stunt Squad om servering, leie av uteplass og toaletter på Tyrigrava. Forutsetning for alle arrangement er at det er inngått avtale med Stunt Squad og at de er tilstede, videre at plassen ryddes og leveres tilbake i samme stand.

Ta kontakt direkte med Stunt Squad på e-post post@stuntsquad.no med kopi til post@kna.no