Leie Tyrigrava?

Per i dag er det begrensede muligheter for å leie Tyrigrava fordi KNA – Kongelig Norsk Automobilklub og NVK – Norsk Veteranvogn Klubb ikke har flyttet inn eller tilrettelagt for utleie.

Det er likevel mulig å avtale direkte med Stunt Squad om servering, leie av uteplass og toaletter på Tyrigrava. Forutsetning for et hvert arrangement er at det er inngått avtale med Stunt Squad og at de er tilstede, videre at plassen ryddes og leveres tilbake i samme stand.

Ta kontakt direkte med: Randi Magnushommen på epost: randimagnush@gmail.com med kopi til  post@stuntsquad.no og post@kna.no

Randi kan også treffes på tlf 98429744, men husk å send en epost slik at vi får notert hvilken dato dere er på Tyrigrava.