Aktiviteter

Sommeraktiviteter

Alle Tirsdager Biltreff, ofte med mulighet for å kjøpe grillmat og vafler på stedet, servert av Tyrigrava Royal Junk.
Alle Onsdager MC-treff, ofte med mulighet for å kjøpe grillmat og vafler på stedet, servert av Tyrigrava Royal Junk.

2018

2019

Mai:
04.05.19: Privat arrangement
05.05.19: To private arrangementer
11.05.19: Privat arrangement