Aktiviteter

Sommeraktiviteter

Alle Tirsdager Biltreff, ofte med mulighet for å kjøpe grillmat og vafler på stedet, servert av Tyrigrava Royal Junk.
Alle Onsdager MC-treff, ofte med mulighet for å kjøpe grillmat og vafler på stedet, servert av Tyrigrava Royal Junk.