Kontakter

Kongelig Norsk Automobilklub – KNA
Generalsekretær Børre Skiaker
e-post: borre.skiaker@kna.no
telefon: 91779490
KNAs hjemmeside: www.kna.no 

Norsk Veteranvogn Klubb – NVK
Formann Bjørn G. Johannesen
e-post: bgjohan@online.no
telefon: 90770230
NVKs hjemmeside: www.veteranvogn.no